IntekenvormDonasies
Home Page
Afrikaans
Current Ministry
Subscription Form
Donations


Alle voornemende intekenare op Die Spoorwegbode word vriendelik versoek om die posadresvelde op die ondergaande vorm volledig te voltooi! Klik dan net op "SUBMIT" om op die adreslys geplaas te word!

Huidige intekenare wat probleme met posaflewering ondervind, word versoek om hul posadres insgelyks te bevestig?


Intekenare op die elektroniese nuusbrief - Die Boodskapper: GEREGTIGHEID ... berei die WEG! - moet die laaste gedeelte op die vorm voltooi! Nota: slegs in e-posformaat!

[top][Afrikaans][donasies]

Top