IntekenvormDonasies
Home Page
Afrikaans
Current Ministry
Subscription Form
Donations


Die Christelike Unie word slegs by wyse van vrywillige donasies/bydraes/geskenke/bemakings befonds!

Die bankbesonderhede vir elektroniese en/of toonbankdepositos, debietorders, rekeningoorplasings, ens is soos volg -

Bank:ABSA [Suid-Afrika]
Takkode:632005
Tak:FLORIDA, Gauteng
Tjekrekening no:5-7014-8044
Rekeningnaam:Transnet Christelike Unie
Verwysing:
MDL [+ van & voorletters*]
*indien nie naamloos nie

[top][Afrikaans][intekenvorm]

Top