IntekenvormDonasies
Home Page
Afrikaans
Current Ministry
Subscription Form
Donations


Oorsig: die Christelike Unie is in 1919 gestig en deur die Administrasie gemagtig om die personeel van die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens, met hul families, regdeur die land [en selfs aangrensende lande soos die destydse Suidwes-Afrika] met die evangelie te bedien.

Bediening: die bediening word landwyd behartig deur 'n span toegewyde evangeliste wat die personeel van die Spoorweë [Transnet Bpk] by wyse van bidure, groepdienste, enkelgesprekvoering, berading, hospitaal-/huisbesoek, en selfs selgroepe, bedien. Dié werk word deur Die Spoorwegbode, die intydse mondstuk van die Christelike Unie aangevul en vind groot byval by al die lesers.

Die bediening is nie beperk tot die grense van Transnet Bpk nie, maar het 'n oorloop in die gemeenskap deurdat Geestelike Werkers op uitnodiging ook in hospitale, skole, selgroepe en selfs tronke bedien.

Voorts is daar menige intekenaars op Die Spoorwegbode uit die geledere van die publieke en staatssektore.

Elektroniese Dienste: Dit is met genoeë dat ons die wêreld van die elektroniese media betree met die toevoeging van hierdie webwerf en gepaardgaande dienste soos aanlynvorms en nuusbriewe.

Hierdie diens is in voortdurende ontwikkeling en voorstelle word graag ingewag vir die verbetering daarvan.

[back to top][home page][next page]

Top